Groene stroom een leugen?

Groene stroom een leugen?

We willen in Nederland het gebruik van fossiele brandstoffen snel terug brengen om op deze manier de uitstoot van CO2 te beperken of zelfs te stoppen. CO2 zorgt volgens vele onderzoeken voor het broeikaseffect. De temperatuur op de aarde neemt hierdoor toe, waardoor de zeespiegel stijgt. Politiek, instanties, bedrijven en inwoners in Nederland noemen dit vaak de energie transitie dmv verduurzaming. Consumenten zijn hierbij zeer actief door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen en het afnemen van groene stroom.

Wat is groene stroom

Groene stroom wordt opgewekt met behulp van duurzame en schone bronnen. Deze opwekking gebeurt met behulp van zon, wind, biomassa, warmtekracht en waterkracht. Dit in tegenstelling tot grijze stroom dat opgewekt wordt door Steenkool, olie of gas te verbranden. Groene stroom zorgt ervoor dat er geen CO2 uitstoot plaats vind en dat de energie hernieuwbaar is, dus ook morgen en over 10 jaar op deze manier opgewekt kan worden. Groene stroom is dus schoon duurzaam en hernieuwbaar.

Groene stroom en consumenten

Consumenten nemen tegenwoordig steeds vaker groene stroom als men een nieuw energie contract aangaat en denken hiermee een halt toe te roepen aan de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen. Maar in hoeverre is dat ook zo, welk product moeten we nemen, wie is de beste leverancier of producent? Op de zoektocht naar echte groene stroom ging er voor mij een regelrechte beerput open en dus besloot ik deze website op te richten met echte, eerlijke en onafhankelijke informatie over groene stroom. Veel op de markt aangeboden groene stroom heeft niets met groen en duurzaam te maken, maar meer met slimme marketing, leugens en ronduit oplichting.

Groene stroom leugen 1: 100% groene stroom bestaat niet

Als je op zoek gaat naar groene stroom zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Termen als 100% duurzaam, 100% windenergie, waterkracht stroom, CO2 gecompenseerd etc…. maken een goede keuze niet makkelijk. De eerste leugen is namelijk dat echte groene stroom niet bestaat. Ondanks alle beweringen kan stroom op dit moment niet 100% groen zijn, want als de zon niet schijnt en het niet waait is er geen duurzame Nederlandse stroom, op een heel, heel erg klein percentage waterkracht en biomassa na, maar dit is nooit voldoende om elke Nederlander die een groene stroom product heeft ook op dat moment van groene stroom te voorzien.

Hoe zit deze leugen dan  in elkaar ?

Stel je hebt een 100% groene stroom product waarvan de opwekking voor 100% in Nederland is, dan nog kan het best zijn dat je stroom voor misschien wel vele tientallen procenten grijs wordt opgewekt.

VOORBEELD: op een dag gebruik je 10 kWh energie, waarvan 3 kWh ’s morgens, namelijk als iedereen wakker wordt de lampen aangaan, mensen gaan douchen en eten bereid wordt. Op dat moment is het echter nog donker, dus geen zonne-energie en het waait een klein beetje waardoor er voor jou 1 kWh wordt opgewekt. Op dat moment dient er dus 2 kWh grijs opgewekt te worden, dus misschien ook energie uit smerige kolen.

Als ’s middags iedereen naar het werk is of naar school is het energie verbruik een stuk lager, zeg 2 kWh, maar omdat het iets harder waait en zonnig is wordt er 7 kWh opgewekt, er hoeft dus geen grijze stroom voor je opgewekt te worden en dus ben je 100% groen en duurzaam bezig. Maar let op! er is s’middags dus 5 kWh meer groene stroom opwekt dan dat je verbruikt hebt, dit nemen energie bedrijven later weer mee in hun groene stroom berekening !

In de avond is het stroom verbruik het hoogst, lampen gaan aan, er wordt tv gekeken en er zijn familieleden aan het werk of aan het studeren thuis en er wordt gekookt. De zon is dan al onder, dus zonne-energie wordt niet meer opgewekt. Stel er wordt dus 5 kWh verbruikt, maar slechts 2 kWh door de wind opgewekt, dan dient er dus wederom voor 3 kWh grijze stroom geproduceerd te worden.

Kortom, je hebt dus 3+2+5=10 kWh op een dag verbruikt en er is 1+7+2=10 kWh groene stroom over de dag voor je opgewekt. Per saldo ben je aan het eind van de dag 100% duurzaam en groen bezig geweest. Echter is er voor jou op momenten van de dag wel grijze stroom opgewekt, omdat niet op elk moment van de dag groene stroom aanwezig is ivm weersinvloeden. Er is ondanks jouw per saldo groene en duurzame dag wel 2+0+3=5 kWh grijze stoom geproduceerd voor jouw huishouden.

Conclusie groene stroom leugen 1

Dus als je 100% groene stroom afneemt kan het best zijn dat een heel erg groot percentage, in ons voorbeeld 50% !! grijs opgewekt dient te worden. Een energie leverancier of producent zou dus nooit een product mogen verkopen dat beweert dat het 100% groene stroom bevat, dit is namelijk een grote leugen. Op winterse donkere dagen, wanneer het stroomverbruik hoger is, en de opwekking dmv zonnepanelen een stuk lager is, kan dit percentage wel richting de 90% stijgen.

Groene stroom leugen 2, groen wassen grijze stroom

De meeste particuliere stroom afnemers in Nederland hebben of willen groene stroom, maar heel veel leveranciers en producenten van stroom kunnen dit niet leveren, omdat men simpelweg geen zonnepanelen of windmolens heeft. Er zijn ook heel veel landen waar men het product groene stroom niet heeft, kent of af wil nemen. Door middel van een garantie van oorsprong (GVO) kan grijze stroom toch groen gewassen worden.

Wat is een garantie van oorsprong (GVO)

Het klinkt heel ingewikkeld, maar het is heel simpel uit te leggen. Iedereen die stroom produceert door middel van wind, zon en waterkracht produceert groene energie, voor elke kWh die je produceert ontvang je een officieel certificaat, een GVO, hiermee toon je aan dat je stroom groen en duurzaam is opgewekt. De stroom die je op die manier produceert kan je dan ook officieel als groene stroom verkopen. Maar omdat niet iedereen geïnteresseerd is in het product groene stroom kan het certificaat dus ook verkocht worden aan een grijze stroom producent, deze wast hiermee zijn grijze stroom dan groen.

Hoe wast men grijze stroom groen?

Door middel van een GVO kan je dus grijze stroom groen wassen, maar hoe werkt dit in de praktijk? wij gaan u dit nu uitleggen op een simpele manier, maar schrik niet, want hieruit blijkt dat misschien uw groene stroom in werkelijkheid grijze stroom is.

VOORBEELD: Stel energie bedrijf A in Nederland produceert 100 Megawatt kolenstroom, maar U als particulier wil groene stroom, hoe lost hij dat probleem op? dit kan hij heel simpel doen door voor 100 Megawatt aan GVO’s te kopen van een groene stroom producent.

Stel energie bedrijf B uit Noorwegen produceert 100 Megawatt aan groene stroom met behulp van een waterkrachtcentrale en ontvangt hiervoor de bijbehorende GVO’s, maar de klant vraagt niet naar groene stroom?

Dus energiebedrijf A produceert 100 Megawatt grijze kolenstroom, maar omdat het ter grootte van 100 Megawatt GVO’s koopt mag het zijn grijze stroom toch als groene stroom verkopen aan U. De grijze stroom is dus groen gewassen, maar het tegenovergestelde gebeurt dus ook in dit voorbeeld, de groene waterkracht stroom is dus eigenlijk grijs gewassen.

Maar waarom zou dit Noorse consument dat pikken? Heel simpel, in Noorwegen zijn meer dan 1000 waterkracht centrales, en nagenoeg alle stroom wordt groen en duurzaam opgewekt. De Noorse consument weet dan ook niet beter dan dat zijn stroom groen is, ze vragen dan ook niet om een groene stroom product van een energieproducent, omdat simpel weg alle stroom groen is.

Conclusie groene stroom leugen 2

Dus door deze uitruil van op papier groene en grijze stroom, een zogenaamde swap, ontvangt u toch zogenaamd groene stroom, maar misschien wel opgewekt in een kolencentrale. Sluit dus nooit een groene energie contract af waarbij de stroom afkomstig is uit het buitenland en slechts verkregen wordt door aankoop van GVO’s.

De autoriteit op het gebied van groene stroom Wise noemt dit product sjoemelstroom, maar wij noemen dit gewoon regelrechte oplichting!

Onze groene stroom conclusie

Op dit moment is groene stroom dat in Nederland verkocht wordt allerminst groen te noemen, en zoals uit de voorbeelden blijkt kan het in veel gevallen zelfs gewoon kolenstroom te zijn. Koop dan ook nooit groene stroom stroom uit het buitenland, dit is slecht op papier groen gewassen door middel van. GVO’s. Neem dus ALTIJD een groene stroom product dat lokaal in Nederland is opgewekt. Ondanks dat dit zoals u gelezen hebt nooit 100% groen kan zijn, het dwingt de energie producenten en leveranciers wel om te vergroenen. Zoek in onze goedkope groene stroom vergelijker dan ook naar een product dat in Nederland is opgewekt.

We zijn dan ook heel kritisch over het overstappen op elektrische auto’s en warmtepompen om ons huis te verwarmen, want in veel gevallen zal het stroomverbruik zeer fors gaan oplopen, een gemiddeld huishouden gaat misschien wel 200 tot 300 procent meer elektriciteit verbruiken. En omdat u nu weet hoe groen onze ‘groene’ stroom wel niet is, kunnen wij op dit moment vaststellen dat deze transitie gaat mislukken en hier geen enkele gram CO2 mee wordt bespaard. Binnenkort kunt u dan ook op deze blog site lezen waarom er fors meer energie centrales bij moten komen en dat afstappen van gas helemaal niet kan.